| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ajatelje vistutamine

Page history last edited by Laine 13 years, 5 months ago

 

Ajatelje vistutamine Timetoast keskkonnast

http://www.timetoast.com

Timetoast.com on lihtne ja paljude võimalustega veebipõhine ajatelje loomise tarkvara. Tarkvara võimaldab luua ajatelge kronoloogilises järjestuses. Ajateljele saab sündmusi lisada kuupäevaliselt ja ajavahemikena. Timetoast.com võimaldab lisada teksti, pilte, videoid ja faile.

 

Ajatelg klassi tegevustest

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.